top of page

Závodní lékař

Rovněž nabízíme:

- pracovně lékařské prohlídky

- prohlídky na pracovišti

- přednášky o první pomoci či o zdravotních aspektech v zaměstnání - správné dodržování pracovních poloh při práci pro eliminaci pracovních úrazů, informování o nemocech z povolání spolu s civilizačními chorobami


V ordinaci máme nový ekg přístroj, spirometr, přístroj pro detekci spánkové apnoe,
močový analyzátor, spektrum testů na Covid 19 včetně testů na protilátky

Všechna vyšetření rádi nabídneme Vašim zaměstnancům jako benefit zdravotní péče, či jako nutnost splnění požadavků na závodní prohlídku dané vyhláškou

bottom of page