top of page

Nabídka pracovně - lékařských služeb pro Vaši společnost
Praktický lékař pro Vás, s. r. o.

Snímek obrazovky 2022-09-02 v 10.32.18.png

Vážení obchodní partneři,

ráda bych Vám představila naši společnost Praktický lékař pro Vás, s.r.o.,

zabýváme se léčebnou činností pacientů a prováděním pracovně lékařských prohlídek v podnicích a firmách.

Právě spojení těchto 2 činností nám dává možnost komplexně se postarat o Vaše zaměstnance.

 

Přesně. Kvalitně. Zodpovědně.

Při své činnosti vycházíme z požadavků stanovených povinností dle zák. 373/2011 Sb. v jeho pozdějších zněních. Dále zajišťujeme dohled na pracovišti, sledujeme vliv pracovního prostředí a pracovních podmínek na zaměstnance v průběhu pracovního procesu, rádi připravíme školení 1. pomoci pro Vaše zaměstnance na míru a přesně podle Vašich potřeb. Náplň činnosti je zaměřena na prevenci ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

Naším hlavním cílem je dosažení a udržení nejlepšího možného zdravotního stavu klientů a garance vysoké úrovně zdravotní péče.

Zaručujeme individuální přístup s maximem důrazu na kvalitu a přesnost. Spolupráci v oblasti pracovně lékařských služeb rádi rozšíříme nad rámec základních legislativních požadavků a vytvoříme tak systém komplexní preventivní péče, zajímavý zaměstnanecký benefit.

Máme praktické zkušenosti v oblasti nemocí z povolání, problematiky pracovního prostředí, ale také otázek spojených s praxí praktického lékaře pro dospělé ve vztahu k poskytování pracovně lékařských služeb a to jak v malých firmách, tak velkých výrobních podnicích.

Tuto činnost u nás vykonává pouze plně kvalifikovaný personál s mnohaletou praxí.

Krom češtiny se domluvíme a hovoříme plynně anglicky, rusky, ukrajinsky.

V blízkosti města Kladna, ve Velké Dobré a v Lánech máme 2 plně vybavené ordinace, jsme schopni vyšetřit zaměstnance pracující i ve vyšším stupni rizika, vlastníme přístroje EMG,

Audio, EKG těch nejlepších kvalit, odpadá nutnost zaměstnanců navštěvovat ještě další odborné lékaře.

Snímek obrazovky 2022-09-02 v 10.57.54.png

EKG

Snímek obrazovky 2022-09-02 v 10.58.08.png

AUDIO

Snímek obrazovky 2022-09-02 v 10.58.20.png

EMG

Naším cílem není jen sledování zdravotního stavu zaměstnanců v oblasti rizikových a nerizikových prací, ale dosažení a udržení nejlepšího možného zdravotního stavu klientů a garance vysoké úrovně zdravotní péče. Proto jsme se začali zabývat vytvářením zdravotních preventivních projektů pro zaměstnavatele.

 

Tyto projekty si kladou za cíl přispět ke zlepšení zdraví zaměstnanců firem, zlepšit jejich informovanost o některých zdravotnických tématech a celkově přispět ke zvýšení povědomí pracovníků i vedoucích zaměstnanců firem o možnostech preventivní medicíny a prevence především civilizačních onemocnění, nádorových onemocnění, onemocnění pohybového aparátu.

Rádi pro Vaši společnost zorganizujeme "Firemní dny zdraví", přednášky s interaktivní částí na vybraná zdravotnická témata, besedy se zaměstnanci, individuální konzultace pro zaměstnance, odběry biologického materiálu s následným individuálním vysvětlením naměřených hodnot, prezentace vybraných zdravotnických témat v informačním systému objednavatele, prezentace vybraných zdravotnických témat v tištěné formě a vhodným způsobem. Jednotlivé metodické postupy lze kombinovat, zvláště při větších firemních akcích. Do projektu se snažíme přinést i ty kapitoly, jejichž prezentace doposud nebyla obecně příliš častá a dostávají se do popředí zájmu občanů, např. vysvětlujeme podíl možnosti ovlivnění rizikových faktorů změnou životního stylu a geneticky fixovaného rizika.

Nedílnou součástí pracovnělékařských služeb je provádění pravidelných školení zaměstnanců o poskytování 1.pomoci na pracovištích s ohledem na vyskytující se rizika a nejčastější náhlé zdravotní příhody. Při školení se zaměřujeme na ukázku řešení možného výskytu zdravotních problémů přímo na pracovišti, rozebíráme se zaměstnanci použití jednotlivých pomůcek 1. pomoci, pracujeme jak s „vaší“ lékárničkou na pracovišti, tak s našimi pomůckami, resuscitační figurinou.

Snažíme se vám vyjít co nejvíce vstříc a být Vám i Vašim zaměstnancům partnery ve zdraví a pracovní medicíně.

Na spolupráci s Vámi se již nyní těší celý tým našich ordinací,

 

s pozdravem,

MUDr. Kristýna Jiříčková

jednatelka společnosti, vedoucí lékařka

Snímek obrazovky 2022-09-02 v 11.17.02.png

Naši spokojení zákazníci:

Snímek obrazovky 2022-09-02 v 11.33.01.png
Snímek obrazovky 2022-09-02 v 11.33.08.png
Snímek obrazovky 2022-09-02 v 11.33.13.png
Snímek obrazovky 2022-09-02 v 11.33.18.png
bottom of page